Đền Chùa Ở Nam Định

Sơ lược giới thiệu về chùa Cổ Lễ – Nam Định

Chùa Cổ Lễ​ Chùa Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định​ Địa Điểm: Chùa Cổ Lễ tọa lạc tại thị trấn

Sơ lược giới thiệu về đền Trần – Nam Định

Đền Trần​ Đền Trần, Trực Hưng, Nam Định​ Địa Điểm: Đến Trần tọa lạc tại đường Trần Thừa, phường Lộc

Sơ lược giới thiệu về chùa Phổ Minh – Nam Định

Chùa Phổ Minh​ Chùa Phổ Minh, Lộc Vượng, Nam Định​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc ở thôn Tức Mạc, xã