Đền Chùa Ở Hải Dương

Sơ lược giới thiệu về đền Cao – Hải Dương

Địa Điểm: Đền Cao tọa lạc tại xã An Lạc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày Lễ Chính: Từ

Sơ lược giới thiệu về đền Tranh – Hải Dương

den tranh

Đền Tranh​ Cổng tam quan đền Tranh, Ninh Giang, Hải Dương​ Địa Điểm: Đền Tranh nằm tại xã Đồng Tâm,

Sơ lược giới thiệu về đền thờ Khúc Thừa Dụ – Hải Dương

Đền thờ Khúc Thừa Dụ​ Đền Khúc Thừa Dụ, Ninh Giang, Hải Dương​ Địa Điểm: Đền thờ Khúc Thừa Dụ