Đền Chùa Ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sơ lược giới thiệu về thiền viện Chơn Không

Thiền Viện Chơn Không​ Thiền Viện Chơn Không, Bà Rịa Vũng Tàu​ Địa Điểm: Thiền Viện tọa lạc tại đường

Sơ lược giới thiệu về thiền viện Phổ Chiếu

Thiền Viện Phổ Chiếu​ Thiền Viện Phổ Chiếu, Bà Rịa – Vũng Tàu​ Địa Điểm: Thiền Viện tọa lạc tại

Sơ lược giới thiệu về thiền viện Huệ Chiếu

Thiền Viện Huệ Chiếu​ Thiền Viện Huệ Chiếu, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc tại

Sơ lược giới thiệu về thiền viện Tịch Chiếu

Khung cảnh thiền viện Tịch Chiếu, Vũng Tàu​ Địa Điểm: Thiền Viện Tịch Chiếu tọa lạc tại ấp Hải Điền,

Sơ lược giới thiệu về chùa Hải Vân

488-Duong len chua

Đường lên chùa Hải Vân, Bà Rịa – Vũng Tàu​ Địa Điểm: Chùa nằm tại số 74 đường Hạ Long,