Đền Chùa Ở Thanh Hóa

Sơ lược giới thiệu về chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh

CHÙA SÙNG NGHIÊM DIÊN THÁNH​ Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh​ Địa điểm: Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh thuộc đất làng

Sơ lược giới thiệu về thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng​ Địa Điểm: Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng tọa lạc tại núi Hàm Rồng,