Phật Pháp

Những pháp tu căn bản cho các Phật tử

phap-tu-can-ban-cua-phat-tu

Ứng dụng Phật pháp ngay trong cuộc sống thực tế của chúng ta, để minh chứng rõ ràng đạo Phật

Đây rồi, con đường đi đến Phật đạo

con-duong-di-den-phat

Ra đồng cuốc đất, giở cuốc lên cuốc xuống, làm mệt đứng chống cuốc thở, ngó trời ngó mây chơi.

Chào mừng Ngài, Đức Phật nhập thế độ sanh

duc-phat-nhap-the

Đức Phật thị hiện với nhân dáng hoàn mỹ và toàn bích, với ba mươi hai tướng tốt và tám

Giải thoát giác ngộ là cốt lõi của Đạo Phật

giai thoat

Đạo Phật là đạo giác ngộ. Tu không giác ngộ không phải là tu theo đạo Phật. Giác ngộ thấy

Quan niệm Tu Phật trong cuộc sống hằng ngày

tu-phat

Nhiều người có quan niệm sai lầm rằng đời sống tinh thần, đời sống tôn giáo là ở một nơi