Đền Chùa Ở Hà Tĩnh

Sơ lược giới thiệu về chùa Tượng Sơn

Chùa Tượng Sơn​ Chùa Tượng Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc tại làng Yên

Sơ lược giới thiệu về chùa Hương Tích

Chùa Hương Tích​ Tam Quan Chùa Hương Tích, Hà Tĩnh​ Địa Điểm: Chùa nằm tại xã Thiên Lộc, huyện Can

Sơ lược giới thiệu về chùa Thiên Tượng

Chùa Thiên Tượng​ Chùa Thiên Tượng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc tại xã Trung Lương, thị