Đền Chùa Ở Hà Nội

Sơ lược giới thiệu về đền đình Kim Liên – Hà Nội

Đền Đình Kim Liên​ Cổng đền Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội​ Địa Điểm: Đền và Đình Kim Liên tọa

Sơ lược giới thiệu về đền An Dương Vương – Hà Nội

den an duong vuong

Đền An Dương Vương​ Cổng tam quan đền An Dương Vương, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội​ Địa Điểm: Đền

Sơ lược giới thiệu về chùa Kim Liên – Hà Nội

Chùa Kim Liên​ Tam quan Chùa Kim Liên, Tây Hồ, Hà Nội​ Địa Điểm: Chùa Kim Liên tọa lạc tại

Sơ lược giới thiệu về chùa Một Cột – Hà Nội

Chùa Một Cột​ Chùa Một Cột, Ba Đình, Hà Nội​ Địa Điểm: Chùa Một Cột tọa lạc tại phố Chùa

Sơ lược giới thiệu về đền Voi Phục – Hà Nội

Đền Voi Phục​ Cổng vào đền Voi Phục, Tây Hồ, Hà Nội​ Địa Điểm: Đền Voi Phục tọa lạc tại

Sơ lược giới thiệu về đền Phù Đổng – Hà Nội

Đền Phù Đổng​ Đền Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội​ Địa Điểm: Đền Phủ Đổng nằm tại xã Phù Đổng,

Sơ lược giới thiệu về chùa Tây Phương – Hà Nội

chua tay phuong

Chùa Tây Phương Đường lên Chùa Tây Phương, Thạch Thất, Hà Nội​ Địa Điểm: Chùa Tây Phương tọa lạc trên

Sơ lược giới thiệu về chùa Láng – Hà Nội

Chùa Láng ​ Cổng tam quan Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội​ Địa Điểm: Chùa nằm ở Phố Chùa Láng,

Sơ lược giới thiệu về đền Bạch Mã – Hà Nội

Đền Bạch Mã​ Đền Bạch Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội​ Địa Điểm: Đền Bạch Mã tọa lạc ở địa chỉ

Sơ lược giới thiệu về đền Quán Thánh – Hà Nội

den quan thanh

Đền Quán Thánh​ Cổng tam quan Đền Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội​ Địa Điểm: Đền Quán Thánh nằm tại