Đền Chùa Ở Huế

Sơ lược giới thiệu về chùa Quảng Tế

Chùa Quảng Tế​ Chùa Quảng Tế, Thủy Xuân, Thừa Thiên – Huế​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc trên triền núi

Sơ lược giới thiệu về chùa Tường Vân

Chùa Tường Vân​ Cổng Tam Quan chùa Tường Vân, Thủy Xuân, Thừa Thiên – Huế​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc

Sơ lược giới thiệu về thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã

Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã​ Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã, Thừa Thiên Huế​ Địa Điểm: Thiền viện Trúc

Sơ lược giới thiệu về chùa Tây Thiên

Chùa Tây Thiên​ Cổng tam quan Chùa Tây Thiên, Thủy Xuân, Huế​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc ở thôn Dương

Sơ lược giới thiệu về chùa Thiền Lâm

Chùa Thiền Lâm​ Chùa Thiền Lâm, thủy Xuân, Thừa Thiên Huế​ Địa Điểm: Chùa Thiền Lâm tọa lạc ở trên

Sơ lược giới thiệu về chùa Thiên Mụ

chua thien mu hue

Chùa Thiên Mụ​ Chùa Thiên Mụ, Kim Long, Huế​ Địa Điểm: Chùa tọa lạc trên đồi Hà Khê, tả ngạn