Đền Chùa Ở Phú Thọ

Sơ lược giới thiệu về đền Tam Giang và chùa Đại Bi – Phú Thọ

Đền Tam Giang – Chùa Đại Bi Chùa Đại Bi, Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ​ Địa Điểm: Chùa Đại

Sơ lược giới thiệu về đền Hùng – Phú Thọ

den hung

Đền Hùng​ Cổng vào khu di tích đền Hùng, Lâm Thao, Phú Thọ​ Địa Điểm: Đền Hùng nằm tại địa